S03. Oblique Slider Crank Straight-line Linkage
full metadata


Reference :
Reis, John (Creator)

Models :